Quick question เกี่ยวกับรูเล็ต #1

กระดานรูเล็ตทำงานยังไง
กระดานรูเล็ตมีลักษณะเป็นวงล้อ เว้าลงตรงกลาง และมีการทำช่องต่างๆไว้รอบวงล้อเป็นจำนวน 37 หรือ 38 ช่องด้วยกัน ซึ่งประกอบไปด้วยตัวเลข 1 ถึง 36 และเลข 0 อีก 1 และ 2 ช่อง วงล้อทุกวงจะถูกทำให้มีความเป็นมาตรฐานและการกระจายของผลลัพธ์ที่ไม่สามารถเดาได้ว่าลูกบอลจะไปลงที่ช่องไหนเมื่อทำการหมุน

– กระดานรูเล็ตสองประเภทเป็นแบบไหน
มีเกมรูเล็ตหลักๆสองประเภทด้วยกันคือแบบ American และแบบ European ซึ่งแตกต่างกันที่จำนวนของช่องสีเขียวที่เป็นเลข 0 โดยที่แบบของอเมริกันจะมีมากกว่าหนึ่งช่อง และโอกาสชนะก็ต่ำกว่านิดหน่อย นอกเหนือจากนั้นก็อาจจะมีการจัดเรียงตัวเลขในกระดานที่แตกต่างกันไปแต่ไม่ได้ส่งผลอะไรกับผลลพธ์

– House Edge ต่างกันหรือไม่ในเกมทั้งสองประเภท
กระดานแบบยุโรปจะมีค่า house edge อยู่ที่ 2.7% ในขณะที่แบบอเมริกันมีค่าเดียวกันอยู่ที่ 5.26% ซึ่งหมายความว่าในระยะยาวหากคุณเล่นกระดานแบบแรกด้วยเงิน 100 เงินของคุณจะกลายเป็น 97.3 หน่วย และแบบที่สองก็คือเงินของคุณจะกลายเป็น 94.74 หน่วย

– ค่าของ House Edge ในเกมรูเล็ตมีค่าเท่ากันทุกทางเลือกในการแทงไหม
ไม่เท่ากันหมดทุกทางเลือก มีอยู่ทางเลือกหนึ่งในเกมรูเล็ตแบบอเมริกันที่เรียกกันในวงการว่า the monster
โดยเป็นตัวเลือกที่ให้ผู้เล่นวางเงินเดิมพันในตัวเลข 5 ช่องคือ 0 ,00 ,1 ,2 ,3 ซึ่งมีค่า house edge ที่สูงมากถึง 7.39% และแน่นอนว่าไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนัก